transparent

produkty

  • Żywica FEP do przewodów, rur, rur, folii fluorowany Etylen Propylen

    Żywica FEP do przewodów, rur, rur, folii fluorowany Etylen Propylen

    FEPjafluorowany etylen propylen),Jest to kopolimer tetrafluoroetylenu i heksafluoropropylenu.FEP można stosować do miękkich tworzyw sztucznych, a jego wytrzymałość na rozciąganie, odporność na zużycie, odporność na pełzanie są niższe niż w przypadku wielu tworzyw konstrukcyjnych i ma niską stałą dielektryczną w szerokim zakresie temperatur i częstotliwości.

    materiał nie zapala się,it havedoskonała odporność na zużycie i niski współczynnik tarcia.Może być wytwarzany w produktach ziarnistych do wytłaczania i formowaniaorazstosowany jako proszki do złoża fluidalnego i wykańczania elektrostatycznego,AIsoMócsporządzony w dyspersje wodne .Półprodukty obejmują folie, płyty, pręty, elektrody, elementy o specjalnych kształtach oraz pojedyncze włókna.Mainlysłuży do wykonywania wewnętrznej wykładziny rur i urządzeń chemicznych, warstwy wierzchniej rolek oraz różnych drutów i kabli.